Po naročilu g. Miha Kača, sem si pri njem ogledal gigantsko monumentalno parkovno plastiko Mamuta, pretehtal materiale in druge elemente njenega nastajanja ter jo ocenil, kakor sledi.
Avtor Miha Kač: Mamut

  • Leto nastanka oz. dokončanje skulpture 2008.
  • Mešana tehnika iz materialov: lesonit, les, poliuretan, stiropor, armatura, cement, kremenčev pesek, palmina vlakna in barva.
  • Signature ni.
  • Mere: višina 405 cm, širina 640 cm.
  • Glede na to, da je plastika nova je seveda odlično ohranjena.
  • Avtorja ( po osnovnem profilu finomehanik, ki se je doslej ukvarjal tudi z elektrotehniko in strojništvom in že od otroštva s kiparstvom) je k izbiri nenavadne snovi nagnila ideja, ob sedemstoletnici odkritja fosilnih ostankov mamuta pri Kamniku obeležiti ta dogodek z umetniškimi sredstvi.
  • To je v njegovem dosedanjem kiparskem opusu daleč največja skulptura, izjemno zahtevno delo, katerega priprava in izvedba je vsebovala mnoge in predvsem raznovrstne informacije in tehnične - delovne inovacije. Izdelava skulpture je potekala dobro leto s skoraj dvojnim številom delovnih ur.
  • V vseh fazah je avtor skrbno primerjal zasnovo in izvedbo anatomije živali po osteoloških ostankih in prirodoslovnih ugotovitvah, z mnogimi posvetovanji z ustreznimi strokovnjaki. Na teh osnovah in z lastno vizijo je oblikoval gigantsko skulpturo Mamuta, skoraj natanko v naravnih (povprečnih) merah živali.
  • Skulptura naj bi, po avtorjevi zamisli in sugestiji, stala nekako na mestu nekdanje osteološke najdbe - ali tik ob njem in funkcionirala kot pomnik, plastična umetnina in prvovrstna turistična zanimivost, da o njeni morebitni pedagoški vlogi ne govorimo.
  • Skulptura deluje ekspresivno - dinamično, tako v kretnji (zlasti glave), kot v izrazu oči. Kombinacija monumentalnih mer, iluzije naravnosti in vtisa živosti daje kipu krepak izraz s toliko vsebovanimi osebnimi - avtorskimi značilnostmi, da ga zlahka uvrstimo v kategorijo plastične umetnosti.

Upoštevaje vse navedeno (idejo, ure izdelave, materiale, delovno - tehnične inovacije ter končni vtis) in še ceno odlivanja v bron, potrebnega za postavitev na prosto, sodim, da je končna vrednost obravnavane skulpture na našem tovrstnem (spomeniškem) trgu plastičnih umetnin vsaj...

Ljubljana, 3.10.2008

Janez Mesesnel

sodni izvedenec za umetnine

Kontakt

David Primož Kač, Semedela 49

Telefon: 00386 41 694 272,   e-pošta: info@kipar.si