Dobrodošel mamut v Kamniku

Dobrodošel mamut: v Kamniku je dobil svoje mesto bronasti mamut v naravni velikosti, ki stoji v mamutovem parku.

V soboto, 25. marca 2023, smo uradno odkrili skulpturo mamuta v naravni velikosti in s tem odprli tudi Mamutov park pri glavni avtobusni postaji Kamnik. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil župan Matej Slapar skupaj z občinskimi svetnicami in svetniki, s podžupanom Urošem Pircem, hčerko in sinom Mihe Kača – Karlo Kač Kališnik in Primožem Kačem, nekdanjim podžupanom Bogdanom Pogačarjem, nekdanjim županom in častnim občanom Antonom Tonetom Smolnikarjem, Lilijano Mastikosa iz Oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik, livarjem Romanom Kamškom, arhitektom Petrom Kovačem in ostalimi predstavniki podjetja Geoplan, ki so oblikovali končno podobo parka, paleontologom ter vodjo Kustodiata za geologijo iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije mag. Matijo Križnarjem. Kljub številnim dežnim kapljam, se je dogodka udeležilo resnično veliko število obiskovalcev.

Konec lanskega leta je Občina Kamnik začela urejati park med glavno avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, v katerem ima po novem osrednje mesto mamut. Gre za skulpturo v naravni velikosti, ki jo je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač in meri dobre štiri metre v višino, šest metrov v dolžino in tri metre v širino. Izdelava bronastega odlitka, ki tehta dve toni in pol, je bila zaupana livarni umetnin Romana Kamška na Gori pri Komendi.

Skulptura mamuta temelji na okostju, ki so ga leta 1938 našli v bližnjih Nevljah in velja za eno najbolje ohranjenih mamutovih okostij v našem delu Evrope. Kamniški umetnik Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani, preučil in pripravil kalup v naravni velikosti. Gre torej za izjemno arheološko dediščino, ki jo bo Občina Kamnik poskušala približati prebivalcem in drugim obiskovalcem, tudi turistom, ki prihajajo v Kamnik z avtobusom. Z ureditvijo parka ob avtobusni postaji in njegove bližnje okolice, so se povezali različne elemente urbanega okolja. Prostor omogoča počitek in izvedbo manjših prireditev, prilagojen pa je tudi gibalno oviranim in slabovidnim osebam.

Kamniški kipar Miha Kač je leta 2005 začel snovati kip mamuta v naravni velikosti. Na mamuta in odkritje njegovega okostja je dolga leta spominjala le skromna tabla na mostu čez Nevljico. Miha Kač pa je prav ob 70-letnici odkritja menil, da si spomin na zelo pomembno odkritje v evropskem merilu, zasluži kakšno monumentalno obeležje. Zato se je obrnil na Prirodoslovni muzej Slovenije, kjer so mu z veseljem pomagali s strokovnimi nasveti in podatki ter tudi kasneje spremljali njegovo delo. Kipar je natančno preučil literaturo o mamutih, njegove upodobitve, točne mere okostja. Potem se je lotil inovativne izdelave različno velikih konstrukcij z različnimi materiali: od lesene konstrukcije, do oblog iz stiropora, ki jo je pokril s palminimi vlakni, namočenimi v posebni zmesi obarvanega betona, da daje vtis mamutove dlake. Tri leta ga je snoval in v to vložil veliko ur dela in tudi sebe ter svoje življenjske energije. Žal njegovega odkritja ni dočakal. Kip je končal leta 2008 in od takrat je čakal na ulitje v bron in prostor za postavitev. Ko je začel z oblikovanjem mamuta v naravni velikosti, je dobil zeleno luč tudi na Občini, saj je ta kiparju omogočila financiranje materialov. Prvotna ideja je bila, da bi bil kip narejen iz betona, vendar je takratni župan Anton Tone Smolnikar predlagal ulitek iz brona, leta 2009 pa je bila podpisana pogodba z Romanom Kamškom za odvzem negativa za vlivanje.

Kot je ob današnjem dogodku dejal župan Matej Slapar, so se že samega začetka pojavljale različne ideje o lokaciji, kjer naj bi spomenik stal. Zaradi različnih mnenj je prevladala ideja, naj kip stoji v Kamniku ob vhodu v mesto, kjer je njegova veličina takoj opazna. Mesto najdbe zaradi težje dostopnosti ne bi bila najboljša rešitev. Ob tem velja poudariti, da je projekt zastal za kar nekaj časa, župan Matej Slapar pa ga je oživel in spodbudil prizadevanja za njegovo dokončanje. Prepoznal je pomen postavitve kipa tako za turizem kot za šolstvo in tudi kot pomemben del naše preteklosti ter dediščine. Pooblastil je nekdanjega župana Antona Toneta Smolnikarja, da je projekt oživil in tako je mamut po 17-ih letih končno prilomastil v Kamnik. Na poti do uresničitve pa je imel pomembno vlogo tudi nekdanji podžupan Občine Kamnik Bogdan Pogačar. Tudi sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti gospa Liljana Mastikosa je bila ena od gonilnih sil tega projekta. Poleg postavitve bronastega kipa v naravni velikosti investicija obsega tudi ureditev Mamutovega parka, katerega končno podobo je oblikoval arhitekt Peter Kovač iz podjetja Geoplan. Občina Kamnik pa je v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik izdala strip z naslovom Urmal, mamutov prijatelj, katere avtor je Jože Urbanija, karikature pa so delo avtorja Miha Hančiča.

Investicija postavitve kipa in ureditve Mamutovega parka je bila večinoma financirana iz proračuna Občine Kamnik, in sicer višini 255.325 evrov, iz Lokalne akcijske skupine v višini 5.760 evrov ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 56.000 evrov. LAS Srce Slovenije sodeluje tudi kot partner v projektu in bo poskrbel za popularizacijo novega parka med lokalnimi prebivalci.

Ob odkritju skulpture mamuta v naravni velikosti je zbrane pozdravil paleontolog in vodja Kustodiata za geologijo iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije mag. Matija Križnar, ki je poudaril izjemen pomen odkritja.

Hči Mihe Kača in predstavnica fundacije Mamut Karla Kač Kališnik je ob postavitvi zamisli in dela svojega očeta povedala: »Minilo je mnogo let od potovanja mojih staršev po južni Ameriki, kjer je oče dobil navdih, idejo o mamutu. Po vrnitvi iz potovanja se je takoj lotil študija anatomije te orjaške živali ter izdelal več manjših skulptur, z namenom kasnejše upodobitve velikega mamuta. Idejo o postavitvi mamuta je podpiral tudi takrat župan Tone Smolnikar. Oče se je z veliko prednosti, strasti in ljubezni v letu 2007 lotil izdelave mamuta v naravni velikosti. Vendar žal do končne realizacije skulpture v naslednjih letih ni izšlo. Zdelo se je, da so se zaprla vsa vrata in, da mesta, za tega orjaka, ki je v davnih časih lomastil po teh krajih, ni v našem mestu. Da bi spodbudil postavitev mamuta, je dr. Bogomir Kovač dal pobudo za ustanovitev fundacije Mamut. Tako je bila leta 2013 ustanovljena Fundacija, ki se ji je pridružilo 16 članov. Slednji so postavitev mamuta podprli v moralnem in finančnem smislu. Hvala vam vsem članom Fundacije, ker ste verjeli in podprli postavitev mamuta v Kamniku. Po slovesnosti se mi prosim pridružite, da vam podelim majhen spomin ob današnjem dnevu. Ker je Občina Kamnik v celoti financirala postavitev, smo se odločili, da bodo zbrana sredstva Fundacije, v dogovoru z Občine, namensko porabljena za nadaljnjo promocijo mamuta. Moje starše je v tistih časih večkrat obiskal takrat še mlad kamniški politik gospod Matej Slapar. Občudoval je mamuta in si iskreno prizadeval za njegovo postavitev, ki pa je takrat še ni bilo na vidiku. Vendar sreča se je obrnila na stran mamuta. Matej Slapar je postal kamniški župan in držal je besedo ter skupaj s svojimi sodelavci postavil mamuta v Kamniku. Župan, v imenu naše družine in ustanove Mamut ter verjamem v imenu vseh Kamničank in Kamničanov iskrena hvala za to postavitev.«

Župan Matej Slapar pa je ob slovesnem dogodku dejal: »Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani ter prijatelji Kamnika, lepo pozdravljeni na slovesnem dogodku, ko odrivamo največji kip v Kamniku in enega večjih v Sloveniji. Kip mamuta v naravni velikosti smo s skupnimi močnimi postavili v Mamutovem parku, ki stoji med avtobusno postajo in reko Kamniška Bistrica. Do cilja in postavitve mamuta je bila dolga pot, in tako kot tudi pri vsakem projektu, je tudi tukaj sodelovalo kar nekaj deležnikov. Skupaj smo prišli do končnega cilja, saj smo imeli plemeniti namen in jasen cilj. Če je volja in pot ter cilj dovolj jasen, se pride uspešno do njega. Iskreno bi se zahvalil vsem, ki so ves čas verjeli v projekt. Izpostavil bi sprva Miha Kača in Antona Toneta Smolnikarja, ki sta prva zastavila mamutovo zgodbo. Nov zagon mamutovi zgodbi je dala fundacija Mamut, ki jo je vodil gospod dr. Bogomir Kovač, njemu pa se je pridružilo kar nekaj Kamničank in Kamničanov, ki so verjeli mamutovo postavitev. Verjeli so, da se bo postavitev zgodila, a vendarle cilj še ni bil uresničljiv. Leta 2018 smo dobili možnost, da projekt realiziramo in pripeljali do končnega cilja. Tukaj moram izpostaviti glavno vlogo takratnega podžupana Bogdana Pogačarja, ki je projekt prevzel in našel rešitve, da kip danes stoji tukaj na tem mestu in ga lahko občudujemo v naravni velikosti. V vsem tem času je bilo kar nekaj predlogov, kje naj bi mamutova skulptura stala in mislim, da smo se skupaj z ekipo ter Bogdanom Pogačarjem prav odločili. Da stoji tukaj, na sotočju Nevljice in Kamniške Bistrice in gleda proti Nevljam, kjer je bilo najdeno okostje. Iskrena hvala vsem sodelujočim ter tistim, ki jih nisem omenil, resnično je bilo v tej zgodbi veliko ljudi, ki so imeli isti cilj.«

Za glasbeno popestritev je poskrbela tolkalna skupina The Stroj in Mestna godba Kamnik, za preplet misli in besed pa Anže Slana in Matic Maček.

Del sredstev za ureditev parka je Občina Kamnik pridobila preko razpisa LAS Srce Slovenije in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dobrodošli v Kamniku – Maistrovem mestu.

Vir: Občina Kamnik

Kontakt

David Primož Kač, Semedela 49

Telefon: 00386 41 694 272,   e-pošta: info@kipar.si